D18- OSPOSOBLJENOST ZA RUKOVANJE BRZOM BRODICOM ZA SPAŠAVANJE
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

Vaš vodič za uspješno stjecanje svjedodžbe


SSM United jedini na tržištu nudi mogućnost izobrazbe i zapošljavanja svojih kandidata.


STCW tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/3 i temelji se na odrednicama IMO modela 2.03. Namijenjen je svim pomorcima kojima je u opisu dužnosti znanje upravljanja brzom brodicom za spašavanje.


Nakon uspješno završenog tečaja svi će polaznici biti osposobljeni za obnašanje dužnosti časnika palube odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi.